Company:Suzhou Xiongda Electric Machine Co.,Ltd

Address:Suzhou City, Jiangsu Province Road District Jianlin five Tulu No. 9

Telephone:0512-66166385

QQ:2625901298

Fax:0512-66166383

E-mail :13913536968@139.com

Website:www.xiongdamotor.cn

Alibaba International:www.xiongdamotor.com.cn

Online Message